Jakie dokumenty są potrzebne do podróży do USA?

Jeśli planujesz podróż do Stanów Zjednoczonych, musisz być świadomy wymagań dotyczących dokumentów podróżnych. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowe wytyczne, które pomogą Ci w przygotowaniach do podróży.

Spis treści

 1. Paszport
 2. ESTA
 3. Wiza
 4. Inne dokumenty
 5. Podsumowanie

Paszport

Aby podróżować do USA, potrzebujesz ważnego paszportu. Oto kilka wytycznych, których należy przestrzegać:

 • Twój paszport musi być ważny co najmniej przez cały okres planowanej podróży.
 • Paszport powinien być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń ani oznak fałszerstwa.
 • Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko na paszporcie są dokładnie takie same jak na innych dokumentach podróżnych.
 • Pamiętaj, że obywatele niektórych krajów potrzebują wizy, aby wjechać do USA.

ESTA

Jeśli podróżujesz do USA z krajów objętych programem Visa Waiver Program (VWP), musisz uzyskać zezwolenie ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Oto kilka wytycznych, których należy przestrzegać:

 • Upewnij się, że spełniasz wymagania kwalifikacyjne do składania wniosku ESTA.
 • Złóż wniosek ESTA co najmniej 72 godziny przed planowanym wyjazdem.
 • Pamiętaj, że zezwolenie ESTA uprawnia Cię do pobytu w USA do 90 dni.
 • Jeśli Twoje zezwolenie ESTA zostało odrzucone, będziesz musiał uzyskać wizę, aby wjechać do USA.

Wiza

Jeśli nie spełniasz wymagań do objęcia programem VWP lub planujesz dłuższy pobyt w USA, będziesz potrzebować wizy. Oto kilka wytycznych, których należy przestrzegać:

 • Złóż wniosek o wizę w najbliższym konsulacie amerykańskim.
 • Przestrzegaj wymagań dotyczących wizy, takich jak okres ważności i cel podróży.
 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zdjęcia paszportowe i potwierdzenie rezerwacji lotu.
 • Pamiętaj, że otrzymanie wizy nie jest gwarantowane i wymaga procesu sprawdzania.

dwie podróżniczki stoją na peronie i planują podróż

Inne dokumenty

Ponadto, w zależności od celu podróży, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • Bilety lotnicze lub rezerwacje hotelowe
 • Certyfikaty szczepień lub badania COVID-19
 • Dowody finansowe, takie jak wyciągi z konta bankowego lub karty kredytowej
 • Dokumenty potwierdzające cel podróży, takie jak zaproszenie od firmy lub uczelni

Przygotowanie odpowiednich dokumentów podróżnych jest kluczowe dla udanej podróży do USA. Upewnij się, że masz ważny paszport, zezwolenie ESTA lub wizę, oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. Przestrzegaj wymagań dotyczących każdego z tych dokumentów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na granicy.

Podsumowanie

Przygotowanie odpowiednich dokumentów podróżnych jest niezbędne dla udanej podróży do USA. Wymagania dotyczące dokumentów są ściśle egzekwowane, dlatego ważne jest, abyś przestrzegał wszystkich wytycznych dotyczących paszportu, zezwolenia ESTA lub wizy, oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane w zależności od celu podróży. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych opóźnień i kłopotliwości na granicy, co z pewnością wpłynie pozytywnie na Twoje doświadczenia związane z podróżą do USA.

FAQ

1. Jakie dokumenty są potrzebne do podróży do USA?

Wymagane dokumenty podróżne do USA to: paszport, zezwolenie ESTA lub wiza, oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty w zależności od celu podróży, takie jak bilety lotnicze lub certyfikaty szczepień.

2. Czy każdy potrzebuje wizy do USA?

Nie każdy potrzebuje wizy do USA. Obywatele krajów objętych programem Visa Waiver Program (VWP) mogą uzyskać zezwolenie ESTA zamiast wizy.

3. Jak długo ważne jest zezwolenie ESTA?

Zezwolenie ESTA jest ważne przez okres do 2 lat lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, jeśli jest krótszy niż 2 lata. Uprawnia do pobytu w USA przez okres do 90 dni.

4. Jak długo trwa proces sprawdzania przed otrzymaniem wizy do USA?

Czas przetwarzania wniosku o wizę może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Zwykle trwa to od kilku dni do kilku tygodni. Dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek o wizę z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

5. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty podróżne do USA?

W zależności od celu podróży, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty podróżne, takie jak bilety lotnicze, certyfikaty szczepień lub badania COVID-19, dowody finansowe lub dokumenty potwierdzające cel podróży, takie jak zaproszenie od firmy lub uczelni.

6. Jakie są konsekwencje braku wymaganych dokumentów podróżnych do USA?

Brak wymaganych dokumentów podróżnych do USA może skutkować odmową wjazdu na granicy lub powrotem z powrotem do kraju. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi dokumentów przed wyjazdem i przygotować je z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Czy ważny jest stan mojego paszportu?

Tak, ważność Twojego paszportu jest bardzo ważna. Musi być on ważny przez cały okres planowanego pobytu w USA, a także przez okres ważności zezwolenia ESTA lub wizy.

8. Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla uzyskania zezwolenia ESTA?

Nie ma ograniczeń wiekowych dla uzyskania zezwolenia ESTA. Każdy podróżny, niezależnie od wieku, musi spełnić wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia ESTA lub wizy, jeśli nie są objęci programem VWP.

9. Czy mogę ubiegać się o zezwolenie ESTA, jeśli mam niespłacone zobowiązania finansowe?

Nie, nie można ubiegać się o zezwolenie ESTA, jeśli ma się niespłacone zobowiązania finansowe wobec rządu USA, takie jak niespłacone kary finansowe, podatki lub należności alimentacyjne.

10. Czy mogę ubiegać się o wizę, jeśli wcześniej zostałem odmówiony wjazdu do USA?

Tak, można ubiegać się o wizę, jeśli wcześniej zostało odmówione wejście na teren USA, jednak należy pamiętać, że trzeba uzyskać zgodę Departamentu Stanu na złożenie wniosku o wizę. W takim przypadku należy wypełnić formularz DS-5535, który zawiera dodatkowe pytania dotyczące historii podróży, przestępstw i innych czynników mogących wpłynąć na decyzję o wydaniu wizy.